Oxirgi 20 yilda O‘zbekistondagi kutubxonalar soni 15 barobarga kamayib ketgan

2000 yilda O‘zbekistonda 6027 ta kutubxona mavjud bo‘lgan bo‘lsa, bu ko‘rsatkich 2021 yilga kelib 402 tagacha qisqarib ketgan.