Jadidlar g‘oyalari yangi O‘zbekiston strategiyasi bilan hamohangdir

“Jadidlar g‘oyalari yangi O‘zbekiston strategiyasi bilan hamohangdir”- Shavkat Mirziyoyev.