Kitob sovg'a qilish

"Kitob sovg'a qilish bu savob ish. Siz shunchaki buyum bermaysiz, bilim sovg'a qilasiz, ma'rifat sovg'a qilasiz, taassurotlar sovg'a qilasiz..."