Davlat oliy taʼlim muassasalari uchun moʻljallangan kitoblar ularning byudjetdan tashqari mablagʻlar hisobidan nashr etiladi

Davlat oliy taʼlim muassasalari uchun moʻljallangan kitoblar ularning byudjetdan tashqari mablagʻlar hisobidan nashr etiladi